Ontwikkeling in de afgelopen 15 jaar

Voor veel huishoudens en bedrijven in Duitsland is de gasprijs een doorslaggevende factor in hun energie-uitgaven. Ongeveer 46% van alle centrale verwarmingssystemen werkt op gas en aardgas is goed voor ongeveer 26,6% van het primaire energieverbruik in Duitsland. Maar hoe is de gasprijs de afgelopen 15 jaar veranderd en wat zijn de beïnvloedende factoren?

De gasprijs bestaat uit verschillende componenten die in de loop van de tijd kunnen veranderen. De grootste componenten zijn de kosten voor de inkoop van energie, belastingen en heffingen, en de netwerktarieven. De inkoopkosten voor energie zijn afhankelijk van de wereldmarktprijs voor aardgas, die wordt bepaald door vraag en aanbod, maar ook door politieke gebeurtenissen, wisselkoersen en weersomstandigheden. De belastingen en heffingen omvatten de aardgasbelasting, de concessieheffing, de belasting over de toegevoegde waarde en, sinds 2021, de CO2-belasting, die werd ingevoerd als onderdeel van de klimaatbeschermingswet. De netvergoeding is de prijs die gasnetbeheerders aanrekenen voor het gebruik van hun infrastructuur. Het wordt gecontroleerd door het Federaal Agentschap voor het Netwerk en kan variëren afhankelijk van de regio.

In de jaren 2014 tot 2016 daalde de gasprijs aanzienlijk tot ongeveer 5 cent per kilowattuur, omdat het aanbod van aardgas op de wereldmarkt groter was dan de groei van de vraag. Dit was onder andere te danken aan de toenemende productie van schaliegas in de VS, de uitbreiding van de infrastructuur voor vloeibaar aardgas (LNG) en een lager verbruik in Europa door mildere temperaturen en een hogere energie-efficiëntie.

Sinds 2017 is de gasprijs weer gestegen, vooral door de grotere vraag in Azië, vooral in China, waar aardgas wordt geproduceerd als schoner alternatief voor steenkool. Daarnaast hebben geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne en tussen de VS en Iran geleid tot onzekerheid op de gasmarkt. De CO2-belasting, die sinds 2021 wordt geheven, heeft ook bijgedragen aan een stijging van de gasprijs. Deze bedraagt momenteel 25 euro per ton CO2 en zal stijgen tot 55 euro per ton in 2025.

Volgens het online consumentenportaal Verivox bedroeg de gasprijs voor Duitse particuliere consumenten met een gasverbruik van 20.000 kilowattuur in 2020 1.212 euro. Dit komt overeen met een prijs van ongeveer 6 cent per kilowattuur. Volgens de bron is de gasprijs sinds 2005 tot nu toe met ongeveer acht procent gestegen. Er waren echter ook sterke schommelingen tijdens deze periode, voornamelijk als gevolg van veranderingen in de inkoopkosten voor energie.

Voor 2023 wordt een verdere stijging van de gasprijs verwacht, wat volgens Verivox kan leiden tot een extra jaarlijkse last van ongeveer 300 euro voor een verbruik van 20.000 kilowattuur. De federale overheid heeft echter een zogenaamde gasprijsrem aangenomen om de stijging van de gasprijs voor particuliere huishoudens te beperken. De gasprijsrem bepaalt dat gasleveranciers een deel van de CO2-belasting mogen doorberekenen aan hun klanten, maar niet meer dan 0,52 cent per kilowattuur. Dit zou de gasprijs moeten stabiliseren op ongeveer 12 cent per kilowattuur.