Privacybeleid

De verantwoordelijke instantie in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (DSGVO), is:

Deutsche Gas & Strom GmbH

Uw rechten als betrokkene

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen via de contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen en hoe deze worden verwerkt,
 • Correctie van onjuiste persoonlijke gegevens,
 • Verwijdering van uw gegevens die bij ons zijn opgeslagen,
 • Beperking van gegevensverwerking als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door ons en
 • Gegevensoverdraagbaarheid, op voorwaarde dat u hebt ingestemd met de gegevensverwerking of een contract met ons hebt gesloten.

Als u ons toestemming hebt gegeven, kunt u deze op elk moment intrekken met werking voor de toekomst.

SU kunt te allen tijde contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit die voor u verantwoordelijk is met een klacht. Welke toezichthoudende autoriteit bevoegd is, hangt af van de deelstaat waar u woont, waar u werkt of van de vermeende overtreding. Een lijst van de toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres vindt u op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van gegevensverwerking door de verwerkingsverantwoordelijke en derden

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden genoemd. Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden voor andere dan de genoemde doeleinden. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen aan derden verstrekken indien:

 • u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven,
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting,

de verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang hebt om uw gegevens niet openbaar te maken.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Daarom slaan we uw persoonlijke gegevens alleen op zolang dat nodig is om de hier genoemde doelen te bereiken of zoals bepaald door de verschillende wettelijke bewaartermijnen. Nadat het betreffende doel is opgehouden te bestaan of deze termijnen zijn verstreken, worden de betreffende gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Verzamelen van algemene informatie bij het bezoeken van onze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch algemene informatie verzameld door middel van een cookie. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken.

Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde inhoud van de website correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Ze worden met name verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een probleemloze verbinding van de website,
 • Zorgen voor een soepel gebruik van onze website,
 • Evaluatie van systeemveiligheid en -stabiliteit, en
 • voor andere administratieve doeleinden.

De verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang van de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies te trekken over uw persoon. Ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke instantie en, indien van toepassing, orderverwerkers.

Dergelijke anonieme informatie kan door ons statistisch worden geanalyseerd om onze website en de achterliggende technologie te optimaliseren.

Cookies

Net als veel andere websites gebruiken ook wij zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een website-server naar uw harde schijf worden overgebracht. Hierdoor ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en uw verbinding met internet.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s te starten of virussen over te brengen naar een computer. De informatie in cookies stelt ons in staat uw navigatie te vergemakkelijken en de correcte weergave van onze webpagina’s mogelijk te maken.

In geen geval worden de gegevens die we verzamelen doorgegeven aan derden of gekoppeld aan persoonlijke gegevens zonder uw toestemming.

Natuurlijk kunt u onze website ook zonder cookies bekijken. Internetbrowsers worden regelmatig ingesteld om cookies te accepteren. Over het algemeen kunt u het gebruik van cookies op elk gewenst moment uitschakelen via de instellingen van uw browser. Gebruik de helpfuncties van uw internetbrowser om te zien hoe u deze instellingen kunt wijzigen. Houd er rekening mee dat bepaalde functies van onze website mogelijk niet werken als u het gebruik van cookies hebt uitgeschakeld.

SSL-versleuteling

Om de veiligheid van je gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS.

Contactformulier

Als u per e-mail of contactformulier contact met ons opneemt over vragen van welke aard dan ook, geeft u ons vrijwillig toestemming om contact met u op te nemen. Hiervoor moet u een geldig e-mailadres opgeven. Dit wordt gebruikt voor de toewijzing van de vraag en de daaropvolgende reactie. Het verstrekken van verdere gegevens is optioneel. De door u verstrekte informatie wordt opgeslagen om de aanvraag te verwerken en voor eventuele vervolgvragen. Persoonlijke gegevens worden automatisch gewist nadat uw vraag is afgehandeld.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De doeleinden van de gegevensverwerking zijn het evalueren van het gebruik van de website en het samenstellen van rapporten over activiteiten op de website. Vervolgens worden andere gerelateerde diensten geleverd op basis van het gebruik van de website en het internet. De verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigde belang van de websitebeheerder.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de onder de volgende link beschikbare browserplugin te downloaden en te installeren: Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Naast of als alternatief voor de browser add-on, kunt u het volgen door Google Analytics op onze pagina’s voorkomen door op deze link te klikken. Hiermee wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Dit voorkomt dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt voor deze website en deze browser, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk weer te geven in verschillende browsers, maken we op deze website gebruik van scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Web Fonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Web Fonts worden overgebracht naar de cache van je browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of de toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.

Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken veroorzaakt automatisch een verbinding met de operator van de bibliotheek. Het is theoretisch mogelijk – hoewel het momenteel onduidelijk is of en voor welke doeleinden – dat de beheerders van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.

Het privacybeleid van Google, de exploitant van de bibliotheek, kan hier worden gevonden: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Adobe Typekit

We gebruiken Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd. die ons toegang geeft tot een bibliotheek met lettertypen. Om de lettertypes die wij gebruiken te integreren, moet uw browser een verbinding tot stand brengen met een Adobe-server in de VS en het lettertype downloaden dat nodig is voor onze website. Hierdoor krijgt Adobe de informatie dat onze website vanaf uw IP-adres is bezocht. Meer informatie over Adobe Typekit kunt u vinden in het privacybeleid van Adobe, dat u hier kunt openen: www.adobe.com/privacy/typekit.html

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over gegevensverwerking door Google vindt u in het privacybeleid van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

YouTube-video’s insluiten

Op sommige van onze websites sluiten we YouTube-video’s in. De exploitant van de betreffende plugins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer je een pagina bezoekt met de YouTube-plugin, wordt er een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Dit vertelt Youtube welke pagina’s je bezoekt. Als je bent aangemeld bij je YouTube-account, kan YouTube jouw surfgedrag aan jou persoonlijk toewijzen. Je kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen uit je Youtube account.

Wanneer een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker.

Wie de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft uitgeschakeld, hoeft bij het bekijken van Youtube-video’s geen cookies te verwachten. Youtube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als je dit wilt voorkomen, moet je de opslag van cookies in de browser blokkeren.

Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube” vindt u in het privacybeleid van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Sociale plugins

Wij bieden u de mogelijkheid om zogenaamde “social media buttons” te gebruiken op onze website. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken we de “Shariff”-oplossing voor de implementatie. Dit betekent dat deze knoppen alleen op de website worden geïntegreerd als een afbeelding met een link naar de overeenkomstige website van de aanbieder van de knop. Door op de afbeelding te klikken, wordt u doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Alleen dan worden uw gegevens naar de betreffende aanbieder verzonden. Als u niet op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de knoppen voor sociale media. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken vindt u in de respectieve gebruiksvoorwaarden van de desbetreffende aanbieders. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

We hebben de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd op onze website:

Wijziging van ons privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring aan te passen zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de gegevensbeschermingsverklaring, bijv. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe gegevensbeschermingsverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Vragen aan de functionaris voor gegevensbescherming

Als je vragen hebt over gegevensbescherming, schrijf ons dan een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die binnen onze organisatie verantwoordelijk is voor gegevensbescherming:

Deutsche Gas & Strom GmbH
Monschauer Straße 6
41068 Mönchengladbach
Telefon: 02161 / 6983711
Fax: 02161 / 6983715
E-Mail: service@deutschegs.de